Trong mỗi chúng ta, ai cũng mong được sở hữu một chiếc xe ô tô. Nhưng tới khi đã có được rồi, lại gặp phải một số những