Thời đại công nghệ thông tin & thương mại điện tử đang ngày càng được phát triển và mở rộng. Sự phát triển đó đem lại rất nhiều